SŁOWA KLUCZE W BRANŻY PR

Public relations, jak większość branż posiada swój charakterystyczny slang. Slang rozumiemy tu jako obecność kilkunastu lub kilkudziesięciu pojęć, które wykorzystywane są jako słowa klucze w branży PR. Postanowiliśmy stworzyć alfabetyczną listę pojęć, które stanowią bazę PR-owego slangu, dla ludzi spoza branży, dla których będzie ona stanowiła poradnik w kontakcie z agencjami PR.

A jak Account Manager. To pojęcie akurat ma zastosowanie w wielu branżach, nie tylko PR. Account manager to osoba, która zajmuje się kontaktem z klientem. To właśnie za jego pośrednictwem, będziesz kontaktował się z Twoją agencją, w celu omówienia projektu. Account jest łącznikiem w waszych relacjach. Doskonale wie co dzieje się w agencji, na jakim etapie znajdują się prace projektowe, dlatego potrafi udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji. Dobry account manager w firmie to podstawa, jest swojego rodzaju wizytówką, a od jego zdolności komunikacyjnych zależą zarówno relacje ze stałymi, jak i nowymi klientami.

B jak Brief. Zbrifować, zbrifowany, briefujący, briefing – to pojęcie dorobiło się wyjątkowo dużej ilości odmian.  Brief to dokument zawierający informacje o kliencie i jego ofercie, charakterystykę konkurencji, grup docelowych, ale również określone są w nim cele reklamy czy konkretnych działań mających na celu kreowanie wizerunku. Brief to swojego rodzaju biblia, zarówno dla klienta jak i agencji, w której zawarte są najważniejsze aspekty współpracy o których należy pamiętać na każdym etapie pracy.

C jak Copywriter. Reklama i public relations to przede wszystkim tekst. A żeby PR był dobry, tekst również musi być dobry. Dlatego każda agencja zajmująca się budowaniem wizerunku posiada w swojej załodze osobę, która zajmuje się pisaniem tekstów, czyli copywritera. Głównym zadaniem copywritera jest prezentowanie firmy poprzez tekst, który powinien być spójny, kreatywny, inny od wszystkich, a jednocześnie zawierać wszystkie niezbędne informacje. Copywriter jest autorem informacji prasowych, tekstów na stronę internetową, haseł reklamowych, tekstów na blogu i wszystkich narzędzi, które wymagają tekstu. Dobry copywriter to podstawa.

D  jak Deadline. Deadline, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza linię śmierci, to termin ustalony wspólnie przez klienta i agencję na oddanie i prezentacje pewnej części projektu lub jego efektu końcowego. Jest to ostateczny termin, który nie może zostać przekroczony, bowiem w przeciwnym razie zostanie naruszona umowa między dwoma podmiotami, czego nie chciałaby raczej żadna ze stron. Zaczyna robić się nerwowo, znika sympatia, a klient się zniechęca.

E jak Event. Event to wydarzenie firmowe, impreza, konferencja lub firmowy lunch. Eventy to bardzo dobre narzędzie do promocji firmy. Tutaj odsyłamy do naszego wpisu na blogu: Dlaczego warto organizować firmowe eventy?. Wymaga jednak profesjonalnej organizacji i obsługi. Agencje bardzo chętnie i często organizują eventy, niektóre nawet zajmują się wyłącznie działalnością eventową.

F jak Fan Page. Facebook to obecnie narzędzie pracy każdego PR-owca. Jest to jedno z największych mediów społecznościowych, które posiada ogromny zasięg i ogromną łatwość w docieraniu do konkretnej grupy ludzi. Więc nawet jeśli prowadzisz firmę zajmującą się drukiem i nie jesteś fanem Facebooka, firmowy fan page to obowiązek. Nie ma Cię na Facebooku – nie ma Cię w ogóle, jak uparcie twierdza niektórzy.

G jak Grupa Docelowa. Każde działanie PR-owe czy reklamowe musi być adresowane do konkretnej grupy odbiorców. Nie tylko ułatwia to zaplanowanie kampanii ale również gwarantuje skuteczność odbioru reklamy czy innych działań wizerunkowych. Ustalenie grupy docelowej to pierwszy krok przy planowaniu jakichkolwiek działań, odbywa się ono z udziałem klienta, który określa główną grupę odbiorców swoich usług, a także agencji, która pomaga w  jej zawężeniu i sprecyzowaniu.

H jak Hashtag. Hasztag to pojęcie w sieci poprzedzone znakiem #, np. #Brandgravity, to swojego rodzaju nawigator. Dzięki hashtagom łatwo zlokalizować dyskusję na konkretny temat, dotrzeć do treści odnoszących się do interesującej nas kwestii. Do niedawna były używane jedynie na Twitterze, teraz również Facebook wprowadził funkcję hashtagów.

I jak Identyfikacja wizualna. Identyfikacja wizualna to część zewnętrznego obrazu firmy. Jest to logo, nazwa, kolory, krój pisma, elementy graficzne, które znajdują się na materiałach firmowych. To bardzo ważny element komunikacji firmy, ponieważ elementy wizualne, są pierwszymi które rzucają się w oczy i przyciągają uwagę.

K jak Komunikat Prasowy. Komunikat prasowy to narzędzie, którym agencja kontaktuje się z mediami, kierując do nich odpowiednie informacje o firmie, czyli swoim kliencie. Jest to jedno z skuteczniejszych działań budujących wizerunek firmy. Agencje dba o charakter i treść komunikatu prasowego, ale również o jego źródło, czyli starannie dobiera odpowiednie media dla branży swojego klienta.

L jak Layout. Layout to szablon, wzorzec, stały układ kompozycyjny materiałów firmowych, publikacyjnych czy stron internetowych. Layout to logiczny i przemyślany graficzny sposób rozmieszczenia poszczególnych informacji, w sposób który będzie najlepszy do ich przyswojenia przez odbiorcę. Jest wzorcem, którego należy się trzymać bardzo wiernie, na przykład firmowe gazety zawsze będą mieć ten sam układ, na pierwszej stronie wstęp, na drugiej aktualności, na dziesiątej horoskop, a tekst zawsze występować będzie w trzech kolumnach. Projektując materiały firmowe, warto poświęcić kwestii layoutu dość sporą uwagę.

M jak Media Relations. Termin oznaczający budowanie obustronnie korzystnych relacji z mediami. Celem media relations jest ukształtowanie więzi z dziennikarzami w taki sposób, aby możliwe było skuteczne przekazywanie za ich pomocą określonych informacji do grup docelowych. Organizuje się w tym celu konferencje prasowe, czy oficjalne prezentacje nowo wprowadzanych produktów na rynek. Dobre relacje z dziennikarzami to podstawa w branży PR.

N jak New Business Director. Jest to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych klientów, zleceń, bierze udział w przetargach i przygotowuje oferty. Musi wykazać się wybitnymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Kluczowa postać w każdej agencji, to od niego w dużej mierze zależą efekty i kondycja agencji.

P jak Plan komunikacyjny. Planując podjęcie współpracy z agencją public relations należy oczekiwać stworzenia planu komunikacyjnego. Plan komunikacyjny to zbiór działań z określonym harmonogramem, służących osiągnięciu określonego celu komunikacyjnego np. zaistnienie marki w świadomości klientów. Tymi działaniami mogą być relacje z mediami, sposób komunikacji w mediach społecznościowych, określenie grupy docelowej, organizacja eventów czy zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej.  Na podstawie takiego planu, klient wraz z agencją analizują uzyskane efekty i wprowadzają modyfikacje i ulepszenia.

R jak Rebranding. Rebranding to zmiana wizerunku marki przez zmianę elementów jej komunikacji. Może dotyczyć aspektów wizualnych jak kolorystyka, logo czy typografia, jak również rozszerzania oferty produktowej, np. wprowadzenia nowej kategorii produktu, zmiany grupy docelowej lub połączenia się dwóch marek w wyniku rozpoczęcia współpracy. Rebranding jest wynikiem rosnącej i pojawiającej się konkurencji, a podejmowane działania rebrandingowe mają za zadanie umocnić pozycję firmy i wyróżnić ją na tle konkurencji.

S jak SWOT. To metoda badawcza, za pomocą której ustala się pewne zewnętrzne i wewnętrzne czynniki mające wpływ na firmę czy organizację. Współpracująca z Wami agencja może przeprowadzić taką analizę waszego przedsiębiorstwa. W procesie analizy ustala się tzw. Strengths – mocne strony, czyli wszystko to, co zapewnia organizacji mocną pozycję, Weaknesses, czyli słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,  Opportunities – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany  z reguły w odniesieniu do środowiska zewnętrznego firmy oraz Threats – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej, również z zewnątrz. Analiza SWOT ułatwia zaplanowanie konkretnych działań komunikacyjnych, ponieważ dostarcza nam wiedzy o aktualnym stanie i możliwych szansach i niepowodzeniach.

T jak Tożsamość Firmy. Tożsamość firmy to zbiór wielu jej elementów. Począwszy od misji i wizji firmy, poprzez kulturę organizacyjną, przedmiot i formę działania po elementy identyfikacji wizualnej. Tożsamość firmy można porównać do osobowości człowieka, która świadczy o jego charakterze, aspiracjach i zainteresowaniach. Podobnie jest z tożsamością firmy.

U jak Unikalny Użytkownik. Jest to konkretny internauta, zidentyfikowany na podstawie unikalnego IP, który korzysta z danego serwisu internetowego. Pomaga to właścicielom serwisów w analizie liczby odsłon i liczby użytkowników danego serwisu. W public relations narzędzie to pomaga w określeniu aktualnej i docelowej grupy odbiorców i pod nią kierować wszystkie działania komunikacyjne. Nasz przekaz stanie się wtedy bardziej zaplanowany, a efekty zamierzone.

W jak Wizerunek. Wizerunek to subiektywne wyobrażenie odbiorcy na temat danej firmy czy organizacji i w odróżnieniu od tożsamości budowany jest indywidualnie przez odbiorcę, niezależnie od działań firmy. Pozycjonuje firmę w jej zewnętrznym otoczeniu. Budowanie wizerunku odbywa się poprzez staranne budowanie tożsamości firmy, a to zadanie należy głównie od agencji zajmującej się public relations. Dobra agencja zbuduje mocną i spójną tożsamość, a dobra tożsamość przyczyni się do stworzenia dobrego i zamierzonego wizerunku.

Z jak Zasady etyczne. W public relations jako branży, w której głównym zadaniem jest komunikacja pomiędzy firmą czy organizacją a otoczeniem, bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad etycznych. Niektóre przedsiębiorstwa chcąc wyprzedzić konkurencje posuwają się do nie do końca etycznych zagrań. Każdy PR-owiec w swoich działaniach powinien mieć na uwadze dobro klienta, ale również otoczenia, dlatego warto pamiętać o czymś takim jak Kodeks Etyki Stowarzyszenia Public Relations. Współpracując z agencją należy zwrócić szczególna uwagę na etykę jej działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *